AB Projesi Kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Temizlik Hizmeti Alımı için İlgi Bildirimine Davet Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018

AB Projesi Kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Temizlik Hizmeti Alımı için İlgi Bildirimine Davet


Finansmanı AB tarafından sağlanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sunulan ilgili Hizmetlerin Geliştirilmesi (SIHHAT) Projesi” kapsamında, Avrupa Birliği satın alım mevzuatına (PRAG) uygun olarakTRSM için Temizlik Hizmeti Alımıplanlanmaktadır.

Kurumumuzca gerçekleştirilecek yaklaşık maliyet çalışmasında yer almaya istekli firmaların, ilgi bildirim taleplerini procurement@sihhatproject.org e-posta adresine 06.04.2018tarihi, saat 12:00’a kadar göndermeleri rica olunur.

İlgi bildiriminde bulunan firmalara Pazar Araştırması için şartnameler gönderilecektir.
Paylaş