Sosyal Hizmet Birimi Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020

Sosyal Hizmet Birimi


TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Hastaneye başvuran hastalardan engeli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanlarınca (Sosyal Çalışmacılarca) yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi konularda faaliyet göstermektedir.
Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi; çalışmalarını sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütmektedir.
Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminin Devreye Girdiği Konular Nelerdir                                                                         
-Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
-Engelli hastalar
-Sağlık güvencesiz hastalar
-Yoksul hastalar
-Aile içi şiddette maruz kalmış hastalar
-İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar
-Mülteci ve sığınmacı hastalar
-Yaşlı, dul ve yetim hastalar
-Kronik bakım hastaları
-Psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan hastalar
-Alkol ve madde bağımlısı hastalar
-Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
-Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar
-Acil servise intihar nedeni ile başvuran hastalar
-Sağlık tedbiri uygulanan hastalar
-Adölesan gebe olarak bildirimi yapılan hastalar 
-Buluntu ve terk bebek vakaları bildirimi sonucu tıbbi sosyal hizmet birimi devreye girmektedir.   

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Kimdir 
Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.
Hastanede çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanları Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’ne bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir. Hastanemizde çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları’nın çalıştıkları birimler aşağıda belirtilmiştir.
-SHU Hakim ÖNAL-(Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi/Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi)

-SHU Taner TATLI-(Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi)

-SHU Mehmet Fatih TAŞDAN-(Toplum Ruh Sağlığı Merkezi)

-SHU Fedai BAĞCIVAN- (Çocuk İzleme Merkezi)

-SHU Harun ÇAKIR – (Çocuk İzleme Merkezi)                                                                  

İletişim:Ağrı Devlet Hastanesi zemin kat Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
Dahili No:1756
 
Paylaş