Biyokimya ve Mikrobiyoloji Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020

Biyokimya ve Mikrobiyoloji
Biyokimya Uzmanımız Dr. Songül HATİPOĞLU

 


Mikrobiyoloji Uzmanlarımızdan Dr. Mesut Bulut

Tıp Eğitimi: (2002- 2008) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pratisyen Hekimlik: (2008- 2011) Eskişehir 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Uzmanlık Eğitimi: (2011- 2016) Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tez çalışmasını mikrobiyoloji alanında yapan hekimimiz; uzmanlık eğitimi süresince Türkiye Halk Sağlığı Kurumun'da immunoloji, parazitoloji ve moleküler mikrobiyoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır.


Mikrobiyoloji Uzmanımız Dr. Levent Aksoy


1986 - 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)
1993-1995 Kayseri Pınarbaşı ilçesi Aslanbeyli Sağlık Ocağı
1995-2010 Denizli Honaz S.O ve Honaz Devlet Hastanesi
2010-2013 Pamukkale Üniversitesi Göğüs Cerrahisi asistanlığı
2013-2018 Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Tez konusu: Etanersept uygulanan farelerde Bartonella enfeksiyon modelinin incelenmesi.

Hekimimizin, çeşitli dergilerde yayınları mevcuttur.

Türk Tabipler Birliği, Klimud, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti üyelikleri mevcuttur.

Paylaş