Değerlerimiz Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019

Değerlerimiz


DEĞERLERİMİZ


İnsana Saygı; Kurumumuzda hizmet alan ve hizmet veren her bir bireye önemle büyük saygı 
duymaktayız.

Hakkaniyet; Hizmet alanlarında faaliyetlerimizi yerine getirirken hak ve hukuku gözeterek
paydaşları arasında hiçbir ayrım yapılmaz.

Güvenilir; Tüm kaynakları ile her zaman ve her koşulda hizmet veren güvenilir özelliğinden taviz 
vermeyen bir kuruluştur.

Duyarlı; Bölgesindeki çevre faktörlerini gözeten ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı sosyal 
sorumluluk projelerine destek veren bir kuruluştur.

Tıbbi Hizmetlerde Mükemmeliyet; Sağlık konusunda hastaların çözüm ortağı olmak çözüm 
önerileri hastaların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlamasını hedeflemektedir.

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Misyonumuz ışığında hasta ve çalışan görüşlerini sistemli olarak 
izleyen ve elde edilen verilerle iyileştirme çalışması yapmaktayız.

Paylaş