Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi


AĞRI  DEVLET HASTANESİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ(TRSM)
(TRSM) TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ NEDİR
Ağır ruhsal bozukluğu olan (bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar) hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi,  takip ve tedavilerinin yaşadıkları ortamda sunulabilmesi, sosyal rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere toplum ruh sağlığı merkezi denir.
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE NASIL MÜRACAAT EDİLİR
Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir.
Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.
Ayrıca aile sağlığı merkezleri de tespit ettiği ağır ruhsal bozukluğu bulunan hasta veya hasta yakınını toplum ruh sağlığı merkezine yönlendirebilir.
 MERKEZDE NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR
Merkezin işleyişi ile ilgili hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi,
Hastalara bireysel danışmanlık hizmetinin verilmesi,
Grup terapisi,
Psikososyal beceri eğitimi,
Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavilerinin düzenlenmesi,
Hasta ve ailesine psiko-eğitim verilmesi,
Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurulması ve merkezin hastayla bağlantısının oluşturulması,
Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğinin takip edilmesi,
Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmaların yapılması vb. faaliyetler merkez tarafından gerçekleştirilmektedir.
MERKEZDE KİMLER ÇALIŞIYOR
Psikolog Muhammed Enes ARAZ
Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Fatih TAŞDAN
Hemşire Gülay GÖKÇE BAYRAM
Hemşire Fatma EFE GÖKTAŞ
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİMİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ
İletişim No: 05070117408                            
Adres: Çevre Yolu üzeri Suçatağı mevki MERKEZ/AĞRI
Paylaş